Changes do not apply to style.css

#1
سلام دوستان
تغییراتی که در پرونده style.css ایجاد کردم اعمال نمی شود. من فایل style.css را در پوشه ریشه الگوی خود در هر سایتی که اضافه می کنم نمی بینم و سپس آن را در سایت خود ذخیره می کنم.
نکته جالب این است که یک بار که این پرونده را کاملاً خالی کردم و ذخیره کردم ، حافظه پنهان مرورگر را نیز پاک کردم ، از کلیدهای ctrl + f5 نیز استفاده کردم ، اما تغییری در سایت مشاهده نکردم.
دلیل چیست؟ بنابراین چگونه می توانید سبک ها را به مطالب و سایت خود اضافه کنید؟
 
Top